021-22352127

طراحی لباس

1395/3/12

طراحی مد (fashion design) هنر استفاده از طراحی,زیباشناسی (حسیک)ویا زیبایی طبیعی برای خلق پوشاک و زیورآلات است , طراحی مد متاثر از نگرشهای اجتماعی , فرهنگ ها و جوامع مختلف بوده و به اندازه همین تفاوت ها دارای تنوع بالایی است . کلاسهای طراحی لباس آموزشگاه متخصص شامل موارد زیر میباشد :

 • آشنایی با لوازم کار
 • اصول طراحی
 • آشنایی با آناتومی
 • طراحی اندام
 • رنگشناسی
 • طراحی لباس
 • تکنیک پارچه
 • کولاژ
 • طراحی لباس کودک
 • خلاقیت
 • آشنایی با لباس سنتی
 • ایرادهای اندامی
 • لباس مشاغل
 • ارائه آلبوم
نام نویسنده آموزشگاه طراحی و دوخت متخصص